Support Deze producten mag je niet met DHL versturen

Er zijn regels voor de inhoud van je pakket. Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij onder andere deze artikelen niet:

 • Alcoholische dranken
 • Kunst, antiek, edelstenen en -metalen
 • Geld, munten, betaalpassen, telefoonkaarten, waardepapieren en -documenten (zoals paspoorten)
 • Aan bederf onderhevige producten
 • Levensmiddelen (tenzij deze ongeconditioneerd vervoerd mogen worden en de items deugdelijk verpakt zijn)
 • Menselijke organen en menselijke resten (inclusief asresten)
 • Dieren (inclusief insecten), delen van dieren (ook bont en ivoor) en jachttrofeeën
 • Planten (m.u.v. bloembollen, zaden en knollen)
 • Kerstbomen
 • Mest(stoffen)
 • Accijnsgoederen naar bestemmingen buiten Nederland
 • Gevaarlijke stoffen (chemicaliën, verf, accu’s en batterijen, parfum etc.). 
 • Pakketten met een eigen gebrek, die vanwege hun aard personen, handelswaar of apparatuur kunnen beschadigen
 • Producten waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming
 • Producten die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen
 • Producten die als aanstootgevend kunnen worden beoordeeld (zoals pornografie of goederen die politiek gevoelig zijn). Ook de verpakking mag niet als provocerend kunnen worden ervaren.
 • Verboden items (vuurwapens, explosieven, militaire goederen of (delen van) munitie
 • (Replica’s van) vuurwapens, steekwapens, slagwapens en/of delen ervan
 • Illegale goederen, zoals namaakproducten
 • Verdovende middelen/drugs
 • Onbegeleide bagage
 • Goederen, software en technologie die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens). Dit zijn ‘dual use’ goederen zoals beschreven in EU-verordening 428/2009 en 2019/2199. 

Heb je een andere vraag?

Support