Returns Poland

Aby zwrócić paczkę, podstępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Pakowanie​
Zapakuj przesyłkę, pamiętając o dokładnym zabezpieczeniu zawartości.Skorzystaj ze sztywnego opakowania np. pudełka kartonowego. Wolną przestrzeń w kartonie wypełnij np. folią bąbelkową lub zgniecionym papierem. Dzięki temu zabezpieczysz zawartość przed przemieszczaniem się i ewentualnym uszkodzeniem.

Naklejanie etykiety adresowej
Naklej etykietę adresową na środku większego boku opakowania zewnętrznego. Zaklej starą etykietę, jeśli korzystasz z opakowania, w którym otrzymałeś/aś przesyłkę. 

Nadanie przesyłki 
Sprawdź opcje nadania przesyłki na stronie: www.dhl24.com.pl/zwroty

Potwierdzenie nadania przesyłki
Możesz wydrukować potwierdzenie, które reprezentant DHL podpisze podczas nadania paczki. 

Pobierz potwierdzenie.